Proteem

tandiş örtü tozları

Proteem, doğru termal ve "çevresel" izolasyonu sağlamak için hem potada hem de tandişte kullanılan bir ürün yelpazesidir.

Proteem, doğru termal ve "çevresel" izolasyonu sağlamak için hem potada hem de tandişte kullanılan bir ürün yelpazesidir.

Prosimet, standart tandiş izolasyon tozlarının yanı sıra, çelik iç kalitesine katkı sağlayan aktif bazik tandiş örtü tozları sunmaktadır.

Bu tür ürünler şunları sağlar:

  • yüksek kapasitede metalik olmayan inklüzyonların absorpsiyonu
  • minimum (ihmal edilebilir kadar düşük) refrakter malzeme aşınması
  • çelikteki reoksidasyonu önlemek için düşük SiO2 aktivitesi
  • çift katmanlı konfigürasyonda yalıtım malzemeleri ile geniş bir kombinasyon imkanı

Prosimet, her müşteri ve her uygulama için özel olarak hazırlanmış doğru çözümü sunabilmektedir.

Özellikleri