Araştırma & Geliştirme

Kimya, metalurji ve çelik dökümü alanlarında yüksek deneyime sahip ve iyi entegre edilmiş bir teknik kadro, müşterileri desteklemeye hazırdır.

Bir çelik fabrikasındaki döküm ünitesinin çalışma durumu, basit bir döküm tozu tedariğinden çok daha fazlasını gerektirir: Müşterilerin ihtiyaçlarına göre ürünler üretmek için her durumda tozların döküm koşullarını ve kimyasal-fiziksel özelliklerini çok iyi analiz etmek gerektiğinden, bunlar sadece basit ürünler olarak düşünülmemelidir. Gerekli hizmet kalite seviyesini sağlamak için, Prosimet'in personeli ile müşterilerin personeli arasında derin bir işbirliği gereklidir. Prosimet, sözkonusu hedefe ulaşmak için, ekibi içinde kimya, metalurji ve çelik döküm operasyonlarında deneyimli, entegre bir teknisyen ve araştırmacı grubuna sahiptir.

En son teknolojik araçlar

Bu faaliyetin özü, Prosimet'in yıllar içinde sofistike ve gelişmiş ekipmanlar sağlanması ile oluşturduğu malzeme fiziksel kimya laboratuvarıdır. Laboratuvar faaliyeti, hem müşterilere teknik destek sağlamakta hem de yeni ürünler geliştirmek, müşteriye özel çözümler formüle etmek ve halihazırda mevcut ürünleri geliştirmek yönünde destek vermektedir. Bu laboratuvar, çok çeşitli ve çok gelişmiş araçlarla donatılmıştır: 
sıcak aşama mikroskobu • mikrodalga mineralizatörü • oksijen-gaz ısıtma ile donatılmış otomatik flakser • yüksek sıcaklık viskozimetresi • XRF spektrometresi • atomik absorpsiyon spektrometresi • toplam C ve S analizörü • toplam C ve CO2 analizörü • lazer granülometre • TGA-DSC analizörü • XRD difraktometresi • yüksek çözünürlüklü reometre.

En son teknolojik araçlar

Prestijli stratejik ortaklıklar

Prestijli stratejik ortaklıklar

Prosimet'in uluslararası başarısı, özellikle inovasyondaki sürekli çabaları, sürekli Ar-Ge faaliyeti ve Milano Üniversitesi Kimya Fakültesi Fizikokimya ve Jeoloji Bölümleri ve Politecnico di Milano’daki Metalürji Bölümü ile yaptığı çalışmalar ile bağlantılıdır.

2016 yılında Prosimet, ürünlerinin RHI-Magnesita ürün portföyünün bir parçası olarak tüm dünyaya sunulması ve dağıtılması hususunda, refrakter malzemelerde dünya lideri olan RHI-Magnesita Group ile bir distribütörlük anlaşması imzalamıştır.

Müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik bitmeyen ilgi, çelik endüstrisinde aktif lider bir mühendislik şirketi olan Ergolines Lab Srl ile özel döküm tozları besleme sistemlerinin tasarımı ve tedariği için olumlu bir işbirliği doğurmuştur. Benzer bir işbirliği konsepti yakın zamanda, inovatif ürün olan Proil ™ 'in kalıp içine besleme sistemi için de gerçekleştirilmiştir.

Bilimsel yayıncılığımız

Yayınlarımızı talep edin >

Structure of Soda-Lime-Aluminosilicate glasses as revealed by in-situ Synchrotron Powder Diffraction experiments

An effective solution for open casting improvements at mid American steel and wire: Facts and figures of PROIL application.

Structure and its effects on viscosity of fluorine-free mold flux_substituting CaF2 with B2O3 and Na2O

Araştırma faaliyeti

Araştırma faaliyeti

Prosimet, İtalya ve yurtdışındaki Üniversiteler ve Araştırma Kurumları ile uzun vadeli işbirlikleri, bu tür ürünlerle çalışırken fiziksel olayları daha iyi anlamak amacıyla çeşitli bilimsel araştırma faaliyetlerinin ortaya çıkmasını tetiklemiştir. 2017'de tamamlanan Grenoble'daki (Fransa) Avrupa Senkrotron Radyasyon Tesisi'ndeki yüksek çözünürlüklü kırınım ölçümleri döngüsünden ve daha yakın geçmişte Hartwell, Oxford'daki (Birleşik Krallık) tarafından kabul görmüş Muon Source'un ve NIMROD tarafından kabul görmüş ISIS Neutron araştırma önerileri bu konuda örnek teşkil etmektedir.

 

Eğitimle İlgili

Prosimet, mezuniyet tezi veya doktora tezini yazan birçok üniversite öğrencisini, Politecnico di Milano ile işbirliği içinde uzun yıllardır laboratuvarında ağırlamaktadır. Bu, şirketimizin nitelikli insan yetiştirilmesine katkı sağlamasına ve şirket için sağlam ve önemli bir bilgi deposu oluşturan paylaşım ve değişim ilişkilerinin kurulmasına önemli katkı sağlamaktadır.