Yenilikçilik

Prosimet, uzun yıllardan beri şirketin dijitalleşmesine tam geçişi garanti altına almayı hedefli önemli bir yatırım planı başlatmıştır.

Tüm üretim döngüsünün dijitalleştirilmesi, hammaddelerin boşaltılması ve kabulünden işlenmesine ve nihai paketlemeye kadar tüm farklı süreç adımlarının tam olarak izlenmesini garanti etmektedir.

Ayrıca depomuzun dijitalleşmesi ve ardından tüm lojistik faaliyetlerin dijitalleşmesi, dahil olan tüm çalışanlar için iş kolaylığının yanısıra daha yüksek bir üretim hızı sağlayacak ve olası hata oluşumunu önemli ölçüde azaltacaktır. Hedef, her seviyede daha yüksek kalite ve bunun sonucunda daha düşük işlem süreleriyle daha iyi hizmet vermektir: Prosimet, dünyadaki tüm müşterileri için daha da güvenilir bir ortak olmak istemektedir.

Sürdürülebilirlik

 

Su

Yıllardan beri, üretimde kullanılan suyun çoğu, yağmur suyunun yaklaşık 15.000 m3/yıl geri dönüştürülmesinden elde edilmektedir.

 

Sürdürülebilir hammaddeler

Ar-Ge departmanı, jeopolitik nedenlerden veya spekülatif işlemlerden dolayı kullanımı zorlaşabilen geleneksel hammaddelerin tamamen yerini alabilecek sürdürülebilir hammaddelerin kullanımı için çok sayıda proje geliştirmiştir.

 

Gaz

Prosimet, kısa bir süre önce, spreyle kurutma kulelerinden çıkan egzoz dumanlarından kaynaklanan ısının, yeniden kullanılmasına imkan tanıyan ve şirketin gaz tüketimini yaklaşık % 8 oranında azaltmasını sağlayan özel bir sistem kurmuştur.

 

Elektrik enerjisi

Prosimet çok yakın bir geçmişte ENI Grup ile işbirliği içinde, granülasyon aşamasında artık ısısı kullanılacak olan yüksek verimli bir kojenerasyon ünitesi kurmak sureti ile elektrik enerjisi üretmeyi hedefleyen bir proje başlatmıştır. Bu proje, şirketin elektrik enerjisi ihtiyaçlarını tamamen dahili olarak üretmesine olanak tanıyacaktır.

Sürdürülebilirlik

Sertifikalar

Prosimet için kalite, müşteri memnuniyeti için temel unsurdur ve Mayıs 1993'te ilk kez alınan ISO 9001 sertifikası, üretim süreçlerini sürekli daha iyi hale getirme konusundaki titiz taahhüdünü kanıtlamaktadır.

Prosimet ürünlerinin kalitesi; şirketin çevreye ve çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının sağlık ve güvenliğine gösterdiği özenle örtüşmektedir. Bu nedenlerle, böylesine sürekli bir iyileştirme sürecini göz önünde bulunduran Prosimet, ISO 14001: 2015 ve ISO 45001: 2018 sertifikalarını da almıştır.

PROSIMET_9001_2022

PROSIMET_45001_2022

PROSIMET_14001_2022