Ürünler

Her döküm istasyonu farklı bir dünyadır

Aşağıdaki gibi birçok parametre:
a) pota ve tandiş refrakterlerinin kimyasal içeriği
b) kalıp ölçüleri
c) açık veya kapalı döküm uygulaması
d) daldırma nozulu (SEN-SES) geometrik şekli ve dalma derinliği
e) döküm hızı
f) osilasyon parametreleri
g) kalıp içi soğutma suyu akışı ve rejimi
h) üretilen çeliğin türü, kalitesi ve kimyasal-fiziksel özelliklerine bağlı çok değişkendir ve dolayısıyla nihai sonucu önemli ölçüde etkiler.

Tüm bu parametrelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve sözkonusu malzemelerin kullanımı esnasında gerçekleşen olası tüm kimyasal-fiziksel etkileşimlere hakim olunması, Prosimet'in herhangi bir müşterinin tüm özel ihtiyaçlarını hesaba katacak şekilde tasarlanmış yüksek teknolojili ürünler geliştirmesine olanak tanıyan önemli bir anahtardır.

Ürün yelpazemiz